• Vazgeç
    Filtrele
  • Müzayede Kataloğu (PDF)
  • Müzayede Kuralları
Filtrele

Tellalzade Antiques | 1. Online Müzayede ''Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi''

Currency Converter:
Lot: 1 » Hat Levha

HÜSEYİN KUTLU

Tarih: Hicri 1411. Celî divani hat ile ''Maşallah'' yazılı olup, klasik tezhiplidir. Tezhipli Ebat: 25x21. Hat Ebat: 14x10.

''1949 yılında Konya'da doğdu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için 1968-1972 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Mihaliççık Merkez Vaizliği ile göreve başladı.

1974 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hâmid Aytaç’dan sülüs-nesih yazı icâzetnâmesi aldı. Ayrıca Uğur Derman Bey’den ta'lik meşk etti. 1976-2002 yılları arasında Hekimoğlu Ali Paşa Cami imam-hatipliği görevinde bulundu.

Türk-İslâm Medeniyeti'nin merkezi olarak telakkî ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği imam-hatiplik görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi. Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve hazîrenin îmar ve ihyâsına çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra "İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami" projesini, aynı çatı altında hizmet veren Biksad Sanat Atölyesi'nde devam ettirmektedir. Hüsn-i hat, sanat seminerleri ve Osmanlı Türkçesi hocalığı yapmaktadır.

Pek çok istif ve eser üretti. Bu eserler çeşitli albümlerde yayınlandı ve koleksiyonlarda yerini aldı. Yurt içi ve yurt dışı birçok mimari eserde imzası bulunmaktadır.

1975'den beri 81 öğrencisine icâzet verdi. Bu öğrenciler şu anda hat sanatı vadisinde hizmet vermekte ve öğrenci yetiştirmektedirler.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 4.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 2 » Hat Levha

HÜSEYİN KUTLU

Tarih: Hicri 1411. Celî sülüs hat ile ''Ya Vedut'' yazılı olup, klasik tezhiplidir. Tezhipli Ebat: 24x18. Hat Ebat: 12x8.

''1949 yılında Konya'da doğdu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için 1968-1972 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Mihaliççık Merkez Vaizliği ile göreve başladı.

1974 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hâmid Aytaç’dan sülüs-nesih yazı icâzetnâmesi aldı. Ayrıca Uğur Derman Bey’den ta'lik meşk etti. 1976-2002 yılları arasında Hekimoğlu Ali Paşa Cami imam-hatipliği görevinde bulundu.

Türk-İslâm Medeniyeti'nin merkezi olarak telakkî ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği imam-hatiplik görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi. Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve hazîrenin îmar ve ihyâsına çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra "İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami" projesini, aynı çatı altında hizmet veren Biksad Sanat Atölyesi'nde devam ettirmektedir. Hüsn-i hat, sanat seminerleri ve Osmanlı Türkçesi hocalığı yapmaktadır.

Pek çok istif ve eser üretti. Bu eserler çeşitli albümlerde yayınlandı ve koleksiyonlarda yerini aldı. Yurt içi ve yurt dışı birçok mimari eserde imzası bulunmaktadır.

1975'den beri 81 öğrencisine icâzet verdi. Bu öğrenciler şu anda hat sanatı vadisinde hizmet vermekte ve öğrenci yetiştirmektedirler.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 4.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 3 » Hat Levha

SADİ BELGER

Tarih: Miladi 1974. Mail Ta'lik Kıt'a. Ta'lik hat ile Mevlana'nın Mesnevisi'nin ilk beyitleri "Bâzâ bâzâ her ânçi hesti bâzâ'', ''Gel gel, ne olursan ol yine gel'' yazılı olup, kenarları ebru ile süslenmiştir. Hat Ebat: 17x8,5. Ebrulu Ebat: 20x11.

''Asker hekimlerimizden Albay Hasan Tevfik Bey’in altı çocuğundan en küçüğü olarak 1916 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’nden 1934 yılında mezûn olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. Burayı bitirdikten sonra 1940’ta Haydarpaşa Numûne Hastahânesi’nde göreve başladı. 1948 yılında ihtisâsını tamamlayarak operatör ünvânını aldı.

1950-1951 yılları arasında Paris’te yüksek ihtisâs yaptıktan sonra yurda döndü. 1954 yılında Cerrâhpaşa Hastahânesi Cerrâhî Kliniği’ne şef oldu. 1974 yılında emekliye sevkedilene kadar bu görevde kalan Sadî Belger, bundan sonra başlattığı hukuk mücâdelesinden gâlip çıkarak Beyoğlu İlkyardım Hastahânesi’ne tayin edildiyse de, bu zor dönemin hassas bünyesinde yarattığı tahrîbât nedeniyle yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak, 2 Mart 1976 tarihinde vefât etti.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 3.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.200 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 4.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 12.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.700 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.250 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 5.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 6.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 10.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 15.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 15.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 8.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 16 » Hat Levha

EROL DÖNMEZ

Aziz Rufai'den naklen. Tarih: Hicri 1335. Celi Sülüs hat ile beyit yazılıdır. Ebrulu Ebat: 33x45. Hat Ebat: 17x29..

''1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu, aynı yıl Hüseyin Kutlu’dan sülüs - nesih yazı meşkine başladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne kaydoldu. Lise yıllarında mûsikîye olan ilgisi fakülte yıllarında da devam etti. Yrd. Doç. Nuri Özcan’dan dînî mûsikî eğitimi aldı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren M.Sadreddin Özçimi ve Ahmed Şahin'den ney dersleri aldı.

1990-1992 yıllarında Kadıköy Belediye Konservatuarı’nda Prof. Dr. Ruhi Ayangil’den mûsikî dersleri aldı. Dînî mûsikî topluluklarında nâyî ve ses sanatçısı olarak bulundu.

 

1993 yılında Hüseyin Kutlu’dan sülüs - nesih yazılarında icâzetnâme aldı. 1994-1998 yılları arasında Atatürk Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak vazife yaptı. Adana Sabancı Merkez Camii ve Japonya Tokyo Cami başta olmak üzere birçok camide ve yerli - yabancı koleksiyonlarda yazıları bulunmaktadır. 

Topkapı Sarayı Süsleme Kursu, Türk Edebiyatı Vakfı ve Tarih- Kültür Araştırmaları Derneği’nde hat dersleri verdi. 2000 yılından beri BİKSAD'da hüsn-i hat hocalığı yapmaktadır.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 2.500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 17 » Hat Levha

ALİ TOY

Celî Ta‘lik İstif formunda ''Hoşgör'' yazılı Hicri 1411 tarihli hat levha. Tezhibi Miladi 1994 yılı Şeyda imzalı. Ketebeli. 35x45.

''Ali Toy, 1960 senesinde Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dünyaya geldi.

Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam etti. Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Yıldız Üniversitesi’nde Röleve-Restorasyon dalında tamamladı.

Öğrencilik yıllarında hat sanatına ilgi duymaya başlayan Toy, 1985 senesinde Prof. Dr. Ali Alparslan ile tanışarak talik hat üzerine dersler aldı.

Talik hattan 1988 senesinde icazet alan Toy, 1988-1992 yılları arasında rika, divâni ve celi divâni hatları çalıştı. Hocası Prof. Dr. Ali Alparslan ile olan beraberlikleri, hocanın vefatı olan 2006 senesine kadar devam eden Toy’un hat eğitimi tam 21 sene sürdü.

Ali Toy; talik, divâni, celi divâni ve rika hatlarından başka şikeste, küfi ve mağribi hatları da araştırarak bu hatların birkaçından karma tasarımlar yazdı. Her çeşit klasik hattı, modern hattı ve çizgiyi eserlerinde başarıyla kullanan Toy’un yazdığı modern hatlar, mimarlık ve klasik hat eğitiminin kesişmesi sonucu ortaya çıkan eserlerdir. Ayrıca klasik hat tasarımlarında ve yeni arayışlarda Toy’un mimarlığının etkisi büyüktür.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katılan ve 28 şahsi sergi açan Toy, IRCICA’nın düzenlediği 4 ayrı yarışmadan 6 ödül aldı. Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdüren ve özellikle talik, divâni ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda mimari tasarım bilgisi ve temel geometrik çizgileri kullanmaktadır.

 2017 yılında "Geleneksel sanatların yeni nesil sanatçılar eliyle tekrar fark edildiği bir dönemde, olgunluk çağında modern mimari ile hat sanatını aynı güzellikte buluşturmayı başarması, tasarımlarındaki kendine has yalın, etkili ve dengeli üslubuyla geleneksel hat sanatımıza bir bakıma yeniden can suyu vermesi" sebebiyle 'Geleneksel Sanatlar' dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 10.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 18 » Hat Levha

ADEM SAKAL

Hamid Aytaç'tan naklen. Tarih: Hicri 1426. Sülüs hat ile beyit yazılıdır. Hat Ebat: 35x45

''1956 Tirebolu'da doğdu. 1969 yılında Giresun İmam-Hatip Okulu'na girdi. 1975 Trabzon İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1975'te Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. 3. sınıfta hocası Dr. Muzaffer Ecevit'in teşvik ve ilgisiyle hüsn-i hat üzerine yoğunlaştı. Rik'a ile hüsn-i hatta başlayan Sakal, 1980 yılında hat ve ebru üstadı M.Fuat Başar'dan sülüs ve nesih yazılarını meşk etti. Mehmet ve Osman Özçay'dan ders alan ve derin hüsn-i hat bilgilerinden istifade eden Sakal, halen Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Otuzdan fazla sergiye katıldı. Evli ve dört çocuk babasıdır.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 5.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 10.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 9.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 7.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 3.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 5.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 7.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 26 » Hat Levha

FEVZİ GÜNÜÇ

Tarih: Hicri 1424. Hat Ebat: 25x15. Tezhipli Ebat: 35x33. Celî Sülüs İstif Besmele. Ketebeli.

1956 yılında Konya’da doğdu. Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1979 yılında mezun olduktan sonra Mevlana Müzesi’nde asistanlık yapmaya başladı. 1982 yılında Hüseyin Kutlu’dan sülüs ve nesih yazılarını meşke başladıktan bir müddet sonra fahri olarak Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde hat dersleri vermeye başladı.

1986’da müzeden ayrılarak Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde hüsn-i hat okutmanı olarak çalışmaya başladı. 1987 yılında yüksek lisans eğitimini, 1991 yılında da “XV.-XX. YY. Arasında Osmanlı Dini Mimarisinde Celi Sülüs Hat Uygulama ve Teknikleri” adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1993’te Hüseyin Kutlu’dan sülüs ve nesihten icazet aldı. Aynı sene yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2003-2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dekanlığına vekalet etti. 2005 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi GTES bölüm başkanlığına getirildi. 2007 yılında da profesör unvanını aldıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na tayin edildi. Her iki görev de uhdesinde iken 22 Nisan 2013 tarihinde vefat etti.    

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 10.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 27 » Hat Levha

TAHSİN KURT

Tarih: Hicri 1417. Celî Ta'lik Kıt'a ''Kimki güzel besmeleyi yazarsa, ona cennet vardır'' yazılıdır. Hat Ebat: 20x25. Tezhipli Ebat: 30x35.

''1965 yılında Van’da dünyaya geldi. 1980’lerin başında Isparta’da bir medresede bir süre Kur’ân ilimleri ile meşgul oldu. Bu sıralarda kıraat ve fıkıh eğitimi aldı. Sanata ilgi duymaya bu yaşlarda başladı. O yıllarda eline hangi levha geçse kendi çabasıyla taklit etmeye çalıştı.

1980’lerin sonunda İstanbul’a gelen Hattat Tahsin Kurt, burada Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri’nde çalışmaya başladı. Hatta olan büyük muhabbetinden dolayı boş vakitlerini bu mübarek sanat ile değerlendiriyordu. Ancak demirin, demirci ustasının elinde şekillendiği gibi, O da bir hocanın ellerinde şekillenmeliydi. Öyle de oldu; Kabiliyet ve çabasını bir ağabeyinin fark edip O’nu yönlendirmesi ile Hattat Hasan Çelebi Hoca ile ilk temasını kurdu, kendisinden yaklaşık iki yıl Rik’a ve Nesih dersleri aldı.

Ancak 1985’te askere giden Kurt, askerlik dönüşü, hocasının bir müddet yurt dışında kalacağından dolayı hocasını bulamadı, başka bir hat üstadı olan Prof. Ali Alparslan Hoca ile hat çalışmalarına devam etti. Ali Alparslan Hoca’dan aldığı Ta’lik dersleri ile üç dört yıl içerisinde bu alanda icazet almaya muvaffak oldu.

Talik çalışmalarını Ali Alparslan Hoca ile devam ettirirken 1994’te hocasından izin alarak Sülüs meşki için Hüseyin Kutlu Hoca ile çalışmalara başladı. Hüseyin Kutlu Hoca ile çalışmalarının meyvesini 2001 yılında Sülüs’ten de icazet almakla gördü.

Hattat Tahsin Kurt, çeşitli yarışmalarda derecelere girdi. İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) 1997’de düzenlediği Hüsnühat yarışmasında bir eseri Nesh Ta’lik, bir eseri Celi Ta’lik dalında mansiyona layık görüldü. 1999 ve 2001 yıllarında Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmalarda Ta’lik dalında iki başarı ödülü aldı. 2005 Albaraka Türk Hat Yarışması’nda bir çalışması Celi Ta’lik dalında birincilik ödülü aldı.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 7.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 29 » Hat Levha

ÇARŞAMBALIZADE MEHMED SAİD EFENDİ

Tarih: Hicri 1264. Celî Ta'lik hat ile Sabreden zafere erer anlamındaki hadis-i şerif yazılı olup, tezhiplidir. Ebat: 38x56 cm. Hattatın bilinen 2 yazısından 1 tanesi.

Hacı Mehmed Sâlih Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’un Çarşamba semtinde doğdu. Ömrü boyunca orada ikamet ettiğinden “Çarşambalızâde” nâmı ile anıldı. Tahsilini tamamladıktan sonra müderris olup H. 1259/M. 1843’de Kudüs Mollası olarak ilmiye sınıfına naklolundu. Daha sonra Mısır Mollası olup H. 1268/M. 1852’de Mekke Pâyesi'ni elde etti. Ertesi sene Mekke Mollası, H. 1272/M. 1856’da Ticâret Müftîsi olup H. 1274M. 1857-1858’de İstanbul Pâyesi'ne nâ’il oldu. H. 1276/M. 1859’da Evkāf Müfettişi oldu. H. 1283/M. 1866’da Anadolu Kazaskerliği Pâyesi'ni elde etti. H. 1288/M. 1872’de bilfiil Anadolu Kazaskeri olup ardından Rumeli Kazaskerliği Pâyesi'ni elde etti. H. 3 Şevval 1291/M. 3 Aralık 1874 tarihine müsadif bir Çarşamba günü, Çarşamba’daki hânesinde vefât etti. Üsküdar’da Seyyid Ahmed Deresi’nde babasının yanına defnolundu.

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 30.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 30 » Hat Levha

KAMİL ÜLGEN

Tarih: Hicri 1323. Celî Ta'lik hat ile ''İsyan denizinde boğulmuşum yetiş ya Rasulallah'' yazmaktadır. Eser klasik tezhiplenmiştir. Hat Ebatı: 74x40. Tezhipli Ebat: 97x64.

''Süleymâniye Cami müezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886’da Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğdu. Üç yaşında İstanbul’a giderek ibtidâ’î ve rüşdî tahsîlini tamamladı. İdâdîden ayrılmak zorunda kalınca Nûr-ı Osmâniye Cami’ndeki meşkhânede Bakkal Ârif Efendi’nin derslerine devam ederek, sülüs ve nesihten icâzet aldı.

R. 1318/M. 1902 senesinde hulefâlıkla Harbiye Nezâreti’nde kâtibliğe başladı. Ertesi sene müsâbaka ile dördüncü sınıf kâtibliğe terfi eden Kâmil Ülgen, Sâmî Efendi’den başladığı ta’lik derslerini R. 1322/M. 1906 tamamlayarak, hocanın pek çok şâkirdinin de iştirak ettiği tantanalı bir cemiyetle icâzet aldı. R. 1323/M. 1907’de Ticâret Mekteb-i Â’lîsi’ne girip ertesi sene de Mekteb-i Hukuk’a geçti. R. 1328/M. 1912’de buradan mezun olduğu gibi, Harbiye Nezâreti’ndeki vazîfesinde de mümeyyizliğe yükseldi. Bu esnâda ilâve olarak Matba’a-i Askeriyye’nin hattatlığı da uhdesine verildi.

R. 1329/M. 1913 sonlarında Müdâfa’a-i Milliye Vekâleti Ordu Dâ’iresi’nde başladığı askerlik vazîfesine daha sonra Hukuk Müşâvirliği Kalemi’nde devam etti. Bu arada Dârü’t-tedrîs’in de hüsn-i hat mu’allimliğini ifâ etti. Millî Mücâdele’nin ilânı üzerine Ankara’ya giden Kâmil Ülgen, Büyük Millet Meclisi’nin açılışında bir müddet Meclis ve Vilâyet matbaalarının hattatlığını yaptı. Daha sonra Askerî Dîvân-ı Temyîz’e ve ardından müşâvir muavini olarak Konya’da bulunan 5. Kolordu Kumândânlığı’na memur edildi. Ancak askerliğe alışamadığından senesi dolmadan istifâ etti. İstanbul’a giderek muhtelif matbaalarda hattat olarak görev aldıysa da, harf inkılâbının ilânından sonra bu işlere devam etme şansı kalmadı. Bunun üzerine Adliye Vekâleti’ne yaptığı başvuru sonunda 1930’da Akçaabat Savcılığı’na tayin edildi. Muhtelif adlî memuriyetlerinde bulunduktan sonra tekaüde ayrıldı. 16 Ekim 1958 târihinde vefât etti.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 10.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 31 » Hat Levha

ÇARŞAMBALIZADE MEHMED SAİD EFENDİ

Tarih: Hicri 1259. Celi Talik hat ile "Allah Bez Baki Heves" yazılıdır. Hat Ebat: 32x64 cm. Hattatın bilinen 2 yazısından 1 tanesi.

''Hacı Mehmed Sâlih Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’un Çarşamba semtinde doğdu. Ömrü boyunca orada ikamet ettiğinden “Çarşambalızâde” nâmı ile anıldı. Tahsilini tamamladıktan sonra müderris olup H. 1259/M. 1843’de Kudüs Mollası olarak ilmiye sınıfına naklolundu. Daha sonra Mısır Mollası olup H. 1268/M. 1852’de Mekke Pâyesi'ni elde etti. Ertesi sene Mekke Mollası, H. 1272/M. 1856’da Ticâret Müftîsi olup H. 1274M. 1857-1858’de İstanbul Pâyesi'ne nâ’il oldu. H. 1276/M. 1859’da Evkāf Müfettişi oldu. H. 1283/M. 1866’da Anadolu Kazaskerliği Pâyesi'ni elde etti. H. 1288/M. 1872’de bilfiil Anadolu Kazaskeri olup ardından Rumeli Kazaskerliği Pâyesi'ni elde etti. H. 3 Şevval 1291/M. 3 Aralık 1874 tarihine müsadif bir Çarşamba günü, Çarşamba’daki hânesinde vefât etti. Üsküdar’da Seyyid Ahmed Deresi’nde babasının yanına defnolundu.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 30.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 7.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 33 » Hat Levha

AHMET ZİHNİ EFENDİ

Tarih: Hicri 1243. Sülüs Nesih hat ile üst bölümde besmele, merkez ve etek kısımlarında Hz. Ali'nin rivayetine göre Hz. Peygamberin hilyesi, dört bir kenarda dört halifenin ismi, alt ve yanbölümlerde ayetler yazmakta olup, barok rokoko orijinal tezhiplidi

Kütahya hattatlarının meşhurlarından olmakla birlikte terceme-i hâli hakkında bir bilgi yoktur. Hüsn-i hattı Kaltakcızâde Hasan Fevzî Efendi’den meşkederek icâzet almış, daha ziyade müstensihlikle meşgul olarak çok sayıda mushaf-ı şerif kaleme almıştır. Tespit edilebilen son eserinin tarihine istinâden H. 1280/M. 1863-1864 senesinden sonra vefât ettiği anlaşılmaktadır. 

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 15.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 7.500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 2.500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 9.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 7.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 5.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 4.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 18.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 18.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 8.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 2.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 2.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 1.200 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 25.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 50 » Hat Levha

TAHSİN KURT

Tarih: Hicri 1420. Celî Ta'lik hat ile Fatiha Suresi yazılı olup levhanın etrafı Sadrettin Özçimi ebrusu ile süslenmiştir. Hat Ebat: 46x34 ,Ebrulu Ebat: 60x50.

''1965 yılında Van’da dünyaya geldi. 1980’lerin başında Isparta’da bir medresede bir süre Kur’ân ilimleri ile meşgul oldu. Bu sıralarda kıraat ve fıkıh eğitimi aldı. Sanata ilgi duymaya bu yaşlarda başladı. O yıllarda eline hangi levha geçse kendi çabasıyla taklit etmeye çalıştı.

1980’lerin sonunda İstanbul’a gelen Hattat Tahsin Kurt, burada Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri’nde çalışmaya başladı. Hatta olan büyük muhabbetinden dolayı boş vakitlerini bu mübarek sanat ile değerlendiriyordu. Ancak demirin, demirci ustasının elinde şekillendiği gibi, O da bir hocanın ellerinde şekillenmeliydi. Öyle de oldu; Kabiliyet ve çabasını bir ağabeyinin fark edip O’nu yönlendirmesi ile Hattat Hasan Çelebi Hoca ile ilk temasını kurdu, kendisinden yaklaşık iki yıl Rik’a ve Nesih dersleri aldı.

Ancak 1985’te askere giden Kurt, askerlik dönüşü, hocasının bir müddet yurt dışında kalacağından dolayı hocasını bulamadı, başka bir hat üstadı olan Prof. Ali Alparslan Hoca ile hat çalışmalarına devam etti. Ali Alparslan Hoca’dan aldığı Ta’lik dersleri ile üç dört yıl içerisinde bu alanda icazet almaya muvaffak oldu.

Talik çalışmalarını Ali Alparslan Hoca ile devam ettirirken 1994’te hocasından izin alarak Sülüs meşki için Hüseyin Kutlu Hoca ile çalışmalara başladı. Hüseyin Kutlu Hoca ile çalışmalarının meyvesini 2001 yılında Sülüs’ten de icazet almakla gördü.

Hattat Tahsin Kurt, çeşitli yarışmalarda derecelere girdi. İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) 1997’de düzenlediği Hüsnühat yarışmasında bir eseri Nesh Ta’lik, bir eseri Celi Ta’lik dalında mansiyona layık görüldü. 1999 ve 2001 yıllarında Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği yarışmalarda Ta’lik dalında iki başarı ödülü aldı. 2005 Albaraka Türk Hat Yarışması’nda bir çalışması Celi Ta’lik dalında birincilik ödülü aldı.''

Kaynak: Ketebe.org

Detaylar

Açılış Fiyatı: 15.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
önceki
Sayfaya Git: / 3
sonraki