YUSUF KETEBELİ HAT LEVHA

Tarih: Hicri 1442. Celi sülüs hat ile "Allah" yazılıdır. Çerçeveli. Ketebeli. Çap: 23 cm.