MEHDİ KETEBELİ HAT LEVHA

Celi Ta'lik hat ile "Tevekkeltü Ali Allah" yazılıdır. Çerçeveli. Ketebeli. Ebat: 40x30.