OSMANLI DÖNEMİ KAŞIKLAR

Osmanlı Dönemi, bağa, boynuz, mercan ve fil dişinden mamul kaşık lotu.