• Cancel
    Filter
Filter

Tellalzade Antiques | 1. Online Müzayede ''Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi''

Lot: 1 » Hat Levha

HÜSEYİN KUTLU

Tarih: Hicri 1411. Celî divani hat ile ''Maşallah'' yazılı olup, klasik tezhiplidir. Tezhipli Ebat: 25x21. Hat Ebat: 14x10.

''1949 yılında Konya'da doğdu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için 1968-1972 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Mihaliççık Merkez Vaizliği ile göreve başladı.

1974 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hâmid Aytaç’dan sülüs-nesih yazı icâzetnâmesi aldı. Ayrıca Uğur Derman Bey’den ta'lik meşk etti. 1976-2002 yılları arasında Hekimoğlu Ali Paşa Cami imam-hatipliği görevinde bulundu.

Türk-İslâm Medeniyeti'nin merkezi olarak telakkî ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği imam-hatiplik görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi. Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve hazîrenin îmar ve ihyâsına çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra "İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami" projesini, aynı çatı altında hizmet veren Biksad Sanat Atölyesi'nde devam ettirmektedir. Hüsn-i hat, sanat seminerleri ve Osmanlı Türkçesi hocalığı yapmaktadır.

Pek çok istif ve eser üretti. Bu eserler çeşitli albümlerde yayınlandı ve koleksiyonlarda yerini aldı. Yurt içi ve yurt dışı birçok mimari eserde imzası bulunmaktadır.

1975'den beri 81 öğrencisine icâzet verdi. Bu öğrenciler şu anda hat sanatı vadisinde hizmet vermekte ve öğrenci yetiştirmektedirler.''

Kaynak: Ketebe.org

Details
Lot: 2 » Hat Levha

HÜSEYİN KUTLU

Tarih: Hicri 1411. Celî sülüs hat ile ''Ya Vedut'' yazılı olup, klasik tezhiplidir. Tezhipli Ebat: 24x18. Hat Ebat: 12x8.

''1949 yılında Konya'da doğdu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ne kaydoldu. Tahsilini sürdürebilmek için 1968-1972 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Eskişehir Mihaliççık Merkez Vaizliği ile göreve başladı.

1974 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl (H.1395) Hâmid Aytaç’dan sülüs-nesih yazı icâzetnâmesi aldı. Ayrıca Uğur Derman Bey’den ta'lik meşk etti. 1976-2002 yılları arasında Hekimoğlu Ali Paşa Cami imam-hatipliği görevinde bulundu.

Türk-İslâm Medeniyeti'nin merkezi olarak telakkî ettiği camiye, gerek kurum olarak kaybettiği fonksiyonlarını kazandırma çabalarını, gerekse o kurumun en üst düzeyindeki temsilcisi olma misyonunu yüklediği imam-hatiplik görevini, cami ölçeğinde ve külliye projesinde gerçekleştirmek istedi. Harap durumda olan cami, sebil, türbe, kütüphane ve hazîrenin îmar ve ihyâsına çalıştı. 2002 yılında emekli olduktan sonra "İslâm medeniyetinin merkezi olarak cami" projesini, aynı çatı altında hizmet veren Biksad Sanat Atölyesi'nde devam ettirmektedir. Hüsn-i hat, sanat seminerleri ve Osmanlı Türkçesi hocalığı yapmaktadır.

Pek çok istif ve eser üretti. Bu eserler çeşitli albümlerde yayınlandı ve koleksiyonlarda yerini aldı. Yurt içi ve yurt dışı birçok mimari eserde imzası bulunmaktadır.

1975'den beri 81 öğrencisine icâzet verdi. Bu öğrenciler şu anda hat sanatı vadisinde hizmet vermekte ve öğrenci yetiştirmektedirler.''

Kaynak: Ketebe.org

Details
Lot: 3 » Hat Levha

SADİ BELGER

Tarih: Miladi 1974. Mail Ta'lik Kıt'a. Ta'lik hat ile Mevlana'nın Mesnevisi'nin ilk beyitleri "Bâzâ bâzâ her ânçi hesti bâzâ'', ''Gel gel, ne olursan ol yine gel'' yazılı olup, kenarları ebru ile süslenmiştir. Hat Ebat: 17x8,5. Ebrulu Ebat: 20x11.

''Asker hekimlerimizden Albay Hasan Tevfik Bey’in altı çocuğundan en küçüğü olarak 1916 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi’nden 1934 yılında mezûn olduktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi’ne girdi. Burayı bitirdikten sonra 1940’ta Haydarpaşa Numûne Hastahânesi’nde göreve başladı. 1948 yılında ihtisâsını tamamlayarak operatör ünvânını aldı.

1950-1951 yılları arasında Paris’te yüksek ihtisâs yaptıktan sonra yurda döndü. 1954 yılında Cerrâhpaşa Hastahânesi Cerrâhî Kliniği’ne şef oldu. 1974 yılında emekliye sevkedilene kadar bu görevde kalan Sadî Belger, bundan sonra başlattığı hukuk mücâdelesinden gâlip çıkarak Beyoğlu İlkyardım Hastahânesi’ne tayin edildiyse de, bu zor dönemin hassas bünyesinde yarattığı tahrîbât nedeniyle yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak, 2 Mart 1976 tarihinde vefât etti.''

Kaynak: Ketebe.org

Details
Lot: 16 » Hat Levha

EROL DÖNMEZ

Aziz Rufai'den naklen. Tarih: Hicri 1335. Celi Sülüs hat ile beyit yazılıdır. Ebrulu Ebat: 33x45. Hat Ebat: 17x29..

''1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1984 yılında Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu, aynı yıl Hüseyin Kutlu’dan sülüs - nesih yazı meşkine başladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne kaydoldu. Lise yıllarında mûsikîye olan ilgisi fakülte yıllarında da devam etti. Yrd. Doç. Nuri Özcan’dan dînî mûsikî eğitimi aldı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılından itibaren M.Sadreddin Özçimi ve Ahmed Şahin'den ney dersleri aldı.

1990-1992 yıllarında Kadıköy Belediye Konservatuarı’nda Prof. Dr. Ruhi Ayangil’den mûsikî dersleri aldı. Dînî mûsikî topluluklarında nâyî ve ses sanatçısı olarak bulundu.

 

1993 yılında Hüseyin Kutlu’dan sülüs - nesih yazılarında icâzetnâme aldı. 1994-1998 yılları arasında Atatürk Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak vazife yaptı. Adana Sabancı Merkez Camii ve Japonya Tokyo Cami başta olmak üzere birçok camide ve yerli - yabancı koleksiyonlarda yazıları bulunmaktadır. 

Topkapı Sarayı Süsleme Kursu, Türk Edebiyatı Vakfı ve Tarih- Kültür Araştırmaları Derneği’nde hat dersleri verdi. 2000 yılından beri BİKSAD'da hüsn-i hat hocalığı yapmaktadır.''

Kaynak: Ketebe.org

Details
Lot: 17 » Hat Levha

ALİ TOY

Celî Ta‘lik İstif formunda ''Hoşgör'' yazılı Hicri 1411 tarihli hat levha. Tezhibi Miladi 1994 yılı Şeyda imzalı. Ketebeli. 35x45.

''Ali Toy, 1960 senesinde Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde dünyaya geldi.

Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam etti. Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Yıldız Üniversitesi’nde Röleve-Restorasyon dalında tamamladı.

Öğrencilik yıllarında hat sanatına ilgi duymaya başlayan Toy, 1985 senesinde Prof. Dr. Ali Alparslan ile tanışarak talik hat üzerine dersler aldı.

Talik hattan 1988 senesinde icazet alan Toy, 1988-1992 yılları arasında rika, divâni ve celi divâni hatları çalıştı. Hocası Prof. Dr. Ali Alparslan ile olan beraberlikleri, hocanın vefatı olan 2006 senesine kadar devam eden Toy’un hat eğitimi tam 21 sene sürdü.

Ali Toy; talik, divâni, celi divâni ve rika hatlarından başka şikeste, küfi ve mağribi hatları da araştırarak bu hatların birkaçından karma tasarımlar yazdı. Her çeşit klasik hattı, modern hattı ve çizgiyi eserlerinde başarıyla kullanan Toy’un yazdığı modern hatlar, mimarlık ve klasik hat eğitiminin kesişmesi sonucu ortaya çıkan eserlerdir. Ayrıca klasik hat tasarımlarında ve yeni arayışlarda Toy’un mimarlığının etkisi büyüktür.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katılan ve 28 şahsi sergi açan Toy, IRCICA’nın düzenlediği 4 ayrı yarışmadan 6 ödül aldı. Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdüren ve özellikle talik, divâni ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda mimari tasarım bilgisi ve temel geometrik çizgileri kullanmaktadır.

 2017 yılında "Geleneksel sanatların yeni nesil sanatçılar eliyle tekrar fark edildiği bir dönemde, olgunluk çağında modern mimari ile hat sanatını aynı güzellikte buluşturmayı başarması, tasarımlarındaki kendine has yalın, etkili ve dengeli üslubuyla geleneksel hat sanatımıza bir bakıma yeniden can suyu vermesi" sebebiyle 'Geleneksel Sanatlar' dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü verildi.''

Kaynak: Ketebe.org

Details
Lot: 18 » Hat Levha

ADEM SAKAL

Hamid Aytaç'tan naklen. Tarih: Hicri 1426. Sülüs hat ile beyit yazılıdır. Hat Ebat: 35x45

''1956 Tirebolu'da doğdu. 1969 yılında Giresun İmam-Hatip Okulu'na girdi. 1975 Trabzon İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1975'te Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. 3. sınıfta hocası Dr. Muzaffer Ecevit'in teşvik ve ilgisiyle hüsn-i hat üzerine yoğunlaştı. Rik'a ile hüsn-i hatta başlayan Sakal, 1980 yılında hat ve ebru üstadı M.Fuat Başar'dan sülüs ve nesih yazılarını meşk etti. Mehmet ve Osman Özçay'dan ders alan ve derin hüsn-i hat bilgilerinden istifade eden Sakal, halen Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Otuzdan fazla sergiye katıldı. Evli ve dört çocuk babasıdır.''

Kaynak: Ketebe.org

Details
previous
Go to Page: / 6
next