Current Auctions

Tellalzade Antiques | 1. Online Müzayede ''Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi''

Recommended items

ÇARŞAMBALIZADE MEHMED SAİD EFENDİ-Tarih: Hicri 1264. Celî Ta'lik hat ile...

Starting Bid: 30,000 TL

Place Bid

ÇARŞAMBALIZADE MEHMED SAİD EFENDİ-Tarih: Hicri 1259. Celi Talik hat ile "Allah...

Starting Bid: 30,000 TL

Place Bid

ALİ DEMİR-Prestuval üzerine yağlı boya. Anadolu Resmi. İmzalı. 47x68. 2005...

Starting Bid: 18,000 TL

Place Bid

FİLİBELİ HACI BAKKAL ARİF EFENDİ-Tarih: Hicri 1310. Celî Sülüs hat ile Kalem...

Starting Bid: 75,000 TL

Place Bid

SAMİ EFENDİ-Tarih: Hicri 1318. Zerendud hat levha. Celî Sülüs hat ile ''...

Starting Bid: 140,000 TL

Place Bid

SAMİ EFENDİ-Tarih: Hicri 1328. Zerendud hat levha. Celî Ta'lik hat ile...

Starting Bid: 140,000 TL

Place Bid

SULTAN III. OSMAN BERAT-9 satır altın, lal ve siyah mürekkep ile divani hat...

Starting Bid: 35,000 TL

Place Bid

SULTAN I. AHMED (1603 - 1617) FERMAN -Aksaray sancağı, Bekir nahiyesine bağlı...

Starting Bid: 90,000 TL

Place Bid

SULTAN IV. MURAD (1623 - 1640) FERMAN-Aksaray sancağı, Bekir nahiyesine bağlı...

Starting Bid: 100,000 TL

Place Bid

FEVZİ GÜNÜÇ-Tarih: Hicri 1425. Celî Sülüs ''Ya Hak'' İstif. Eser klasik...

Starting Bid: 7,500 TL

Place Bid

ANBARİZADE DERVİŞ ALİ EFENDİ-Sülüs Nesih hat ile üst bölümde besmele, merkez...

Starting Bid: 140,000 TL

Place Bid

SULTAN I. ABDÜLHAMİD (1774 - 1789) ORİJİNAL TEZHİPLİ BERAT-Maaşını Sarı...

Starting Bid: 35,000 TL

Place Bid

Blog

Tellalzade Antiques | Online Auction

Tellalzade Antiques Brings You Together With Rare Pieces. Join us.

Details ›

History of Auctions: Auctions From Past to Present

The first auction-like activity recorded was BC in Ancient Greece, where women were auctioned by their families as brides. Being in the year 500 may not surprise you.

Details ›
All

Hat Sanatı Hakkında Bilgiler

What Is Calligraphy?

Witness the mysterious journey of Calligraphy, a magnificent art, from past to present.

Details ›

Schools of Calligraphy

Learn about the important calligraphers of Turkish History and their style!

Details ›

Some of the Notable Turkish Calligraphers: Masters

Take a look at the important calligraphers and their works.

Details ›

Aklam-ı Sitte Nedir?

Bunlar tevkī‘ ve rikā‘, muhakkak ve reyhânî, sülüs ve nesih hatlarıdır. Başta aklâm (müfredi kalem) kelimesi olmak üzere bu isimlerden bazıları hat ıstılahı olarak çok eski tarihlerden beri mevcuttur. Ancak zamanla delâlet ettikleri şeyler değişmiştir.

Details ›
All

Our Calligraphers

Bir Devrin Başlangıcı: Yaqut al-Musta'simi

Yâkūt, her yazı çeşidine göre kalem ağzı meylini yeniden belirleyip İbn Mukle ile zuhur etmeye başlayan altı çeşit yazının (hatt-ı mensûb, aklâm-ı sitte) klasik nisbet ve ölçülerini ortaya koydu. Böylece Yâkūt ekolü yazı çeşitlerinde harfleri kendi kalem noktasına göre boy ve enleri, çanakların derinlik ve genişlikleri, nûn, kâf ve yâ gibi harflerde keşîdelerin uzunluğu ve derinliği, satır düzeninde harf ve kelimelerin aralıkları, harflerin birbiriyle bağlantıları tesbit edilerek yazı en güzel şeklini aldı.

Details ›

Üstâdân-ı Sitte'den Bir Hattat: Ahmed-i Sühreverdi

Yazdığı eserlerdeki imzalarından öğrenildiğine göre tam adı Ahmed b. Yahyâ b. Muhammed b. Ömer b. Muhammed es-Sühreverdî’dir. Şeyhzâde lakabıyla da anılan Ahmed, nisbesinden anlaşıldığına göre İran’ın Sühreverd şehrindendir.

Details ›

One of The Names That Come To Mind When Talking About Muhaqqaq Calligraphy Style: Abdullah Ergun

There is no information about the life of Abdullah Ergun, who is from Baghdad. Since his father is Arab and his mother is a Turk, he was nicknamed Ergun, which means "hybrid" in old Turkish, and he became one of the leading names of his time, especially in the pen of mind, which he drew from Yâkut-ı Musta‘simi.

Details ›
All